11.08.2017.
Radno vrijeme blagajne i šaltera za informacije
12.07.2017.
Mobilno reciklažno dvorište na adresi Prigornica 2
10.07.2017.
Mobilno reciklažno dvorište više nije na lokaciji Listopadska ulica. Najbliža reciklažna dvorišta nalaze se na adresama:
21.06.2017.
Radno vrijeme blagajne i šaltera za informacije
05.06.2017.
Pored postojećih 5 mobilnih reciklažnih, u desetom fiksnom dvorištu građani će