Obavijest o prikupljanju miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada

8. ožujka 2018. - Sukladno čl.16. st.2. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017), čl. 20. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 2/2018), Zagrebački holding d.o.o., podružnica Čistoca donosi Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada.

Obavijest o prikupljanju miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada

Plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada primjenjivat će se od 1.svibnja 2018. godine odnosno za korisnike koji još nisu zaprimili spremnike za pojedinu vrstu otpada, počinje od dana zaprimanja spremnika. 

Miješani komunalni otpad
Za miješani komunalni otpad dani odvoza i okvirno vrijeme primopredaje otpada se ne mijenjaju.
 
Papir
Daje se raspored odvoza papira za gradske četvrti. Vrijeme primopredaje papira je od 14 do 22 sata, uz izuzetke gdje je vrijeme primopredaje od 21.30 do 5.30 sati (uži centar grada).
 
Plastična i metalna ambalaža
Daje se raspored odvoza plastične i metalne ambalaže za gradske četvrti. Vrijeme primopredaje plastične i metalne ambalaže je od 14 do 22 sata, uz izuzetke gdje je vrijeme primopredaje od 21.30 do 5.30 sati (uži centar grada).
 
Biootpad
Daje se raspored odvoza biootpada za gradske četvrti. Vrijeme primopredaje biootpada je od 14 do 22 sata, uz izuzetke gdje je vrijeme primopredaje od 21.30 do 5.30 sati (uži centar grada).