Što sve moram napraviti kako ne bih plaćao naknadu za javnu uslugu prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, jer više ne stanujem, ne koristim objekt ili nemam prebivalište/boravište na prijašnjoj adresi?

Korisnici su dužni o svim promjenama statusa obveznika ili objekta koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge (promjene najma, vlasništva, nekorištenje, rušenje objekta itd.) obavijestiti Podružnicu Čistoća. Uz dokumentaciju potrebno je predati i obrazac za promjenom korisnika (Obrazac) ili obrazac za aktivacijom stanja mirovanja (Obrazac).
Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:
1. poštom: Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb;
2. osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ili Info centar GSKG-a, Savska cesta 1, Zagreb;
3. poštom: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.