Što sve moram napraviti kako ne bih plaćao naknadu za javnu uslugu prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, jer više ne stanujem, ne koristim objekt ili nemam prebivalište/boravište na prijašnjoj adresi?

Korisnici su dužni o svim promjenama statusa obveznika ili objekta koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge (promjene najma, vlasništva, nekorištenje, rušenje objekta itd.) obavijestiti Podružnicu Čistoća (zapisnik na terenski izvid ili u pisanoj formi uz odgovarajuću dokumentaciju) u roku od 15 dana od dana nastale promjene. Ako to ne učine, dužni su podmiriti cijenu usluge sve dok ne izvrše predmetne promjene. Uz dokumentaciju potrebno je predati i obrazac Zahtjev za promjenom korisnika (Obrazac).
Ukoliko korisnik ne koristi objekt više od 3 mjeseca u kontinuitetu može na istom aktivirati stanje mirovanja ispunjavanjem Zahtjeva za aktivaciju stanja mirovanja za javnu uslugu skupljanja miješanog komunalnog otpada zbog privremenog nekorištenja objekta te dostavom tražene dokumentacije (Obrazac).
Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:
1. poštom: Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb;
2. osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ili Info centar GSKG-a, Savska cesta 1, Zagreb;
3. poštom: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.