Možete zatražiti zamjenu spremnika za otpad spremnikom druge zapremnine bez naknade, isključivo jednom u toku kalendarske godine. Ukoliko imate odvoz otpada 2 ili 3 puta tjedno možete birati između spremnika od 80, 120 i 240 litara, a ukoliko imate odvoz jednom tjedno između 120 i 240 litara. Korisnici koji prikupljaju otpad u zajedničkim spremnicima biraju između spremnika od 120, 240 i 1100 litara, poštujući minimalni zaduženi volumen po korisniku od 50 litara. Za svaku sljedeću zamjenu spremnika za otpad spremnikom druge zapremnine, u toku te kalendarske godine, dužni ste podmiriti troškove isporuke spremnika.