Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ovu vrstu otpada možete odložiti u reciklažnim dvorištima ili naručiti odvoz, bez naknade dva puta godišnje, putem Zahtjeva za odvozom glomaznog otpada, kojeg dostavljamo na kućne adrese prema određenom rasporedu za Gradske četvrti. Slijedom ispunjenog zahtjeva odgovaramo u roku od 15 dana. Prema dogovoru dolazimo na zadanu adresu i prikupljamo glomazni otpad po zahtjevu. Raspored slanja Zahtjeva za odvozom glomaznog otpada se nalazi u rubrici Usluge, odvoz glomaznog otpada.