U cilju što cjelovitijeg sagledavanja problema otpada i njegova što djelotvornijeg rješavanja,  pozivamo Vas da nam odgovorite na pitanja  u anketi.  Vaša mišljenja, stavovi i prijedlozi zasigurno će nam pomoći u rješavanju navedene problematike i iznalaženju najboljih rješenja. Anketa je anonimna.
 
1. Tko u Vašem kućanstvu najčešće odlaže otpad?
2. Ostavljate li svoj kućni otpad na mjestu predviđenom za odvoz?
3. Odvozi li se redovito otpad u Vašoj ulici?
4. Ima li u blizini Vašeg mjesta stanovanja dovoljno kontejnera u koje možete odložiti sve vrste otpada? (papir, staklo, plastika, biootpad)
5. Jeste li ikada odložili svoj otpad u jedno od reciklažnih dvorišta?
6. Ako niste, je li to zato što:
7. Koji bi po Vama bio najbolji način informiranja i educiranja građana glede postupanja s otpadom od strane Čistoće ? Putem:
8. Ocijenite ocjenom od 1 do 5 u kojoj ste mjeri zadovoljni uslugama Čistoće?
9. Što biste predložili Čistoći za poboljšanje kvalitete usluga?
10. Spol
11. Koliko imate godina
12. Stupanj obrazovanja
13. Radni status
14. Ulica u kojoj stanujete?
15. Mjesto stanovanja (gradska četvrt)
Upišite broj 5 (antispam)