1.sastanak radne grupe
Dana 17. i 18. veljače u prostorijama Podružnice Čistoća, u sklopu projekta BIN2GRID održan je prvi sastanak
konzorcija.
Cilj projekta je promocija koncepta „od otpada do biogoriva“, odnosno odvojenog sakupljanja biootpada, te proizvodnje biogoriva (biometana).
Koordinator projekta je ZG Holding–Podružnica Čistoća, a ciljani gradovi projekta su Zagreb, Skopje, Malaga i Pariz.
Projekt traje 3 godine i financiran je od strane Europske Komisije iz programa Horizon 2020.