Odvojeno skupljanje otpada

Na području grada Zagreba nalazi se oko 6000 spremnika za odvojeno skupljanje otpada na javnim površinama, devet fiksnih reciklažnih i šest mobilnih reciklažnih dvorišta.

Kontinuirano se povećava broj zelenih otoka na javnim površinama, (2014. g. - 169, 2017. g. - 683), broj spremnika za papir (2014.g - 1.879, 2017.g - 2.139), za plastiku (2014.g – 1.153, 2017.g – 1.730), za staklo (2014.g - 1.483, 2017.g - 1.615). Od 2015. godine odvojeno se prikuplja i otpadni tekstil i odjeća, trenutno je na javnim površinama postavljeno oko 550 spremnika. Od 2016. godine papir se odvojeno skuplja i od individualnih korisnika. Odvoz glomaznog otpada iz kućanstava organiziran je na zahtjev korisnika usluge, prema rasporedima za gradske četvrti, dva puta godišnje. Sve odvojeno skupljene vrste otpada predaju se na daljnju obradu ovlaštenim oporabiteljima.

Lokacije spremnika za odvojeno skupljanje otpadnog papira, plastike, stakla, tekstila na javnim površinama i svih reciklažnih dvorišta u gradu Zagrebu pronađite na karti. Karta se kontinuirano ažurira.
U prozoru prikaza karte, klikom na kvadrat u gornjem desnom kutu otvara se karta na cijelom zaslonu ekrana. Upisivanjem adrese prikazat će Vam se najbliži spremnici. Osim što nudi vizualni prikaz lokacija spremnika, klikom na spremnik prikazuje se adresa na kojoj se nalazi spremnik ili reciklažno dvorište. Izbornik s lijeve strane omogućuje odabir vrste spremnika koji želite vidjeti na karti.