Papir
U gradu Zagrebu odvojeno skupljanje papira iz komunalnog otpada je započelo 1991. godine.
Količina papira skupljena na javnim površinama i kućanstvima na području grada Zagreba u periodu od 2013. do 2016. godine.
Raspored odvoza – spremnici za papir iz kućanstava, upišite ulicu:
U gradu Zagrebu odvojeno skupljanje papira iz komunalnog otpada je započelo 1991. godine.
Otpadni papir je vrijedna sirovina. Recikliranjem papira čuvaju se šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka te štedi skupi deponijski prostor.

Ako odvojeno prikupimo i recikliramo 1 tonu otpadnog papira, spasili smo 20 mladih stabala, uštedjeli oko 60.000 litara vode, potrošili upola manje energije i 15 puta manje onečistili otpadne vode!

Otpadni papir se odlaže u plave spremnike postavljene na javnim prometnim površinama ili u reciklažna dvorišta.

Od 2016. godine papir se odvojeno skuplja i od individualnih korisnika.
Čak 30% prostora u našim spremnicima za miješani komunalni otpad nepotrebno zauzima papir!
Upravo zato dodijeljen vam je vaš spremnik za papir.
Razvrstavati otpad možemo svi!

U plave spremnike treba odlagati:
  • novine, časopise, prospekte, kataloge,
  • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice, 
  • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
  • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).

U plave spremnike ne smije se odlagati:
  • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
  • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.