Reciklažna dvorišta
Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Još 1988. godine započelo se s odvojenim skupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko 6.000 spremnika, smještenih na javnim površinama, odvojeno se skupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil i biootpad, a u devet reciklažnih i šest mobilnih reciklažnih dvorišta skuplja se tridesetak vrsta otpada iz kućanstava.

Adrese reciklažnih dvorišta:
 • RD JAKUŠEVEC, Sajmišna cesta bb (tel: 098 272 762)
 • RD TUNEL, Kvintička ulica bb (tel: 098 208 319)
 • RD TREŠNJEVKA SJEVER, Zagorska br. 3 (tel: 091 2678 117)
 • RD ŠPANSKO, D.Cesarića 2a (tel: 091 2678 118)
 • RD KAJZERICA, Žarka Dolinara br.5 (tel: 099 8022 159)
 • RD PRILESJE, Prilesje 1c (tel: 099 8022 158)
 • RD DUBRAVA, Osječka br. 25 (tel: 099 8022 160)
 • RD SESVETE, Jelkovečka bb (tel: 099 311 8457)
 • RD KLARA, Sisačka cesta br. 10 (tel: 099 263 3091)

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta:
ponedjeljak - subota: od 06.30 do 20.00
nedjelja: od 07.30 do 14.00
blagdanima i državnim praznicima zatvoreno


Adrese mobilnih reciklažnih dvorišta:
 • MRD BREZOVICA,  Prigradska ulica III odvojak (tel: 091 2678 215)
 • MRD TRNJE, Ulica Frana Folnegovića, preko puta kućnog broja 10 (tel: 091 2678 300)
 • MRD GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK, raskrižje ulica Horvatovac i Ružičnjak (tel: 099 3118 444)
 • MRD PODSLJEME, Ulica Štefanovec, blizu raskrižja s Markuševečkom cestom (tel: 098 9822 303)
 • MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Prigornica 2 (099 8022 174)
 • MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Vučak, preko puta kućnog broja 16a (tel: 099 8022 161)

Radno vrijeme mobilnih reciklažnih dvorišta:
ponedjeljak - subota: od 06.30 do 20.00
nedjelja: od 07.30 do 14.00
blagdanima i državnim praznicima zatvoreno

 
Popis otpada koji se može odložiti u reciklažna dvorišta:
 • papir 
 • karton                                    
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET - boce 
 • PE - folija
 • limenke 
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)
 • elektronički  otpad
 • glomazni otpad
 • drveni otpad
 • tekstil 
 • odjeća
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad

Na reciklažnim dvorištima Špansko (D.Cesarića 2a) i Klara (Sisačka cesta br.10) i u mobilnim reciklažnim dvorištima, Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća preuzima otpadna motorna i jestiva ulja, kiseline, lužine, otapala, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz kućanstava.

Građevinski otpad od građana preuzimaju sljedeća reciklažna dvorišta:   
 • Reciklažno dvorište Jakuševec - Sajmišna cesta bb kod ulaza na odlagalište otpada
 • Reciklažno dvorište Sesvete - Jelkovečka bb
 • Reciklažno dvorište Kajzerica - Žarka Dolinara br. 5
 • Reciklažno dvorište Prilesje - Prilesje br. 1c
 • Reciklažno dvorište Dubrava - Osječka br. 25
 • Reciklažno dvorište Zagorska - Zagorska br. 3
 • Reciklažno dvorište Špansko - Dobriše Cesarića br. 2a
 • Reciklažno dvorište Klara - Sisačka cesta br. 10
 • Mobilna reciklažna dvorišta

Građani mogu na reciklažno dvorište, bez naknade, dovesti količinu građeviskog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200kg u šest uzastopnih mjeseci, odnosno jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu (10 vreća po 20kg). Molimo da komadi građevinskog otpada ne budu veći od 40 cm.

Na reciklažnim dvorištima Klara (Sisačka cesta br. 10) i Jakuševec (Sajmišna cesta bb) zaprimaju se azbestne ploče u količini do 200kg/20 ploča.

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.