Preskočite na glavni sadržaj

NATJEČAJ - sakupljanje i otkup papira i kartona

 
PREDMET NATJEČAJA
 
Grupa  1. -  Sakupljanje i otkup papira i kartona K.B. 200101
Grupa  2. -  Otkup papira i kartona K.B. 200101
Grupa  3. – Otkup ambalažnog papira i kartona K.B. 150101

UVJETI NATJEČAJA

- Dokumentacija za natječaj može se podići na adresi  Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb. Kontakt osoba je gospodin Žarko Momčilović  mob. 098 273 518, tel. 6187 023, e-mail: zarko.momcilovic@cistoca.hr
-  Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najvišu cijenu.
- Ako dva ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je ranije zaprimljena.

DOSTAVA PONUDA

- Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu; Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb, s naznakom „PONUDA ZA OTKUP PAPIRA I AMBALAŽNOG PAPIRA – NE OTVARAJ“.
- Rok za dostavu ponuda je 25.03.2011. do 10h
- otvaranje ponuda obavit će se bez prisutnosti javnosti 25.03.2011. u 10h.
- O ishodu javnog nadmetanja ponuditelji će dobiti pisanu obavijest u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
                                                                         

 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
                                                                               PODRUŽNICA ČISTOĆA

                                                                               VODITELJ PODRUŽNICE
                                                                                  mr.sc. Branimir Valašek, dipl.ing