Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup papira i kartona, ambalažnog papira i kartona, preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike i otpadne ambalaže od metala EN-02/2018

15. ožujka 2018.
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Otkup papira i kartona KB 20 01 01
Otkup ambalažnog papira i kartona KB 15 01 01
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike KB 15 01 02
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od metala KB 15 01 04
EN-02/2018
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za:
Otkup papira i kartona KB 20 01 01
Otkup ambalažnog papira i kartona KB 15 01 01
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike KB 15 01 02
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od metala KB 15 01 04
 
Količina: Količina je okvirna na bazi 1 (jedne) godine, može biti veća ili manja i iznosi:
Otkup papira i kartona KB 20 01 01 - 21.000.000 kg
Otkup ambalažnog papira i kartona KB 15 01 01 - 2.400.000 kg
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike KB 15 01 02 - 2.200.000 kg
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od metala KB 15 01 04 - 90.000 kg
 
Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:    Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
Na kuverti naznačiti „ JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Otkup papira i kartona KB 20 01 01
Otkup ambalažnog papira i kartona KB 15 01 01
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike KB 15 01 02
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od metala KB 15 01 04 - EN-02/2018“
 
Rok za dostavu ponude: 26.03. 2018. g., do 14,00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 26.03. 2018.g., u 14,00 sati.
 
Napomena:
  • Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 500.000,00 kn.
  • Svi upiti vezani za javni poziv šalju se na mail adresu: cistoca.nabava@zgh.hr
  • Otpad koji je predmet javnog poziva može se pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu, kontakt osoba - Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Žarko Momčilović, mob.098/273 518, tel.6146-443; e-mail adresa: zarko.momcilovic@zgh.hr u vremenu od 09,00-13,00 sati.                 


VODITELJ PODRUŽNICE:
Goran Bradić, mr.oec.