Preskočite na glavni sadržaj

Javni natječaj - prikupljanje ponuda za otkup otpadne odjeće EV-03/2017

OTKUP OTPADNE ODJEĆE KB 20 01 10

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje natječaj za prikupljanje ponuda za otkup otpadne odjeće.
 
Predmet nadmetanja:  OTKUP OTPADNE ODJEĆE KB 20 01 10
Količina: Količina je okvirna na bazi 1 (jedne) godine, a iznosi 2.000.000 kg.
Kriterij odabira: Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za otkup odjeće po kilogramu otpada (kn/kg).
Dostava ponuda: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
                              Na kuverti naznačiti „NATJEČAJ ZA OTKUP ODJEĆE - NE OTVARAJ“
Rok za dostavu ponude: 10.05.2017. 2017.g., do 11,00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 10.05.2017.g., u 11,00 sati.

Napomena:
      -     Ponuditelj je obavezan uz ponudu dostaviti presliku važećih dozvola za gospodarenje
            onim  vrstama otpada  za koje je dostavljena ponuda, sukladno odredbama Zakona o
            održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13). 
     -      Preuzimanje otpadne odjeće vršit će se na lokaciji koju je dužan osigurati ponuditelj.
     -      Mjesto preuzimanja otpadne odjeće KB 20 01 10: skladište ponuditelja na udaljenosti maksimalno
            50 km od grada Zagreba.
     -      S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o međusobnim odnosima, ponuditelj je dužan
            kod potpisivanja ugovora priložiti bjanko zadužnicu kao garanciju plaćanja.
     -      Otpadna odjeća može se pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu,
             kontakt osoba - Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Žarko Momčilović mob. 098/273-518.
 
 
VODITELJICA PODRUŽNICE:
Marina Lovrečki, dipl. ing. građ.