Preskočite na glavni sadržaj

Javni natječaj - prikupljanje ponuda za otkup otpadnog tekstila EV-04/2017

OTKUP OTPADNOG TEKSTILA KB 20 01 11
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje natječaj za prikupljanje ponuda za otkup otpadnog tekstila.
 
Predmet nadmetanja:  OTKUP OTPADNOG TEKSTILA KB 20 01 11
Količina: Količina je okvirna na bazi 1 (jedne) godine, a iznosi 500.000 kg.
Kriterij odabira: Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za otkup tekstila po kilogramu otpada (kn/kg).
Dostava ponuda: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
                             Na kuverti naznačiti „NATJEČAJ ZA OTKUP TEKSTILA - NE OTVARAJ“
Rok za dostavu ponude: 10.05.2017.g., do 11,00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 10.05.2017.g., u 11,00 sati.

Napomena:
      -     Ponuditelj je obavezan uz ponudu dostaviti presliku važećih dozvola za gospodarenje
            onim  vrstama otpada  za koje je dostavljena ponuda, sukladno odredbama Zakona o
            održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13). 
      -     Preuzimanje otpadnog tekstila vršit će se na lokaciji koju je dužan osigurati ponuditelj.
      -     Mjesto preuzimanja otpadnog tekstila KB 20 01 11: skladište ponuditelja na udaljenosti maksimalno
            50 km od grada Zagreba.
      -     S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o međusobnim odnosima, ponuditelj je dužan
            kod potpisivanja ugovora priložiti bjanko zadužnicu kao garanciju plaćanja.
      -     Tekstilni otpad se može pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu,
            kontakt osoba - Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Žarko Momčilović mob. 098/273-518.
 
 
VODITELJICA PODRUŽNICE:
Marina Lovrečki, dipl. ing. građ.