Preskočite na glavni sadržaj

Javni natječaj - prikupljanje ponuda za otkup plastike - EV-01/2017

OTKUP RASHODOVANIH PLASTIČNIH POSUDA, SPREMNIKA I KONTEJNERA: KB 20 01 39

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje natječaj za prikupljanje ponuda za otkup plastike KB 20 01 39.
 
Predmet nadmetanja:  OTKUP RASHODOVANIH PLASTIČNIH POSUDA, SPREMNIKA I KONTEJNERA: KB 20 01 39. Plastični spremnici i kontejneri izrađeni su od poli-etilena visoke gustoće (PE-HD)
Količina: Količina je okvirna, može biti veća ili manja od navedene na bazi 1 (jedne) godine, a iznosi 95.000 kg.
Kriterij odabira: Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za otkup plastike po kilogramu otpada (kn/kg).
Dostava ponuda: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
                              Na kuverti naznačiti „NATJEČAJ ZA OTKUP RASHODOVANIH PLASTIČNIH POSUDA, SPREMNIKA I KONTEJNERA: KB 20 01 39- NE OTVARAJ“
Rok za dostavu ponude: 24.3.2017.g., do 10 sati.
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 24.3.2017.g., u 10 sati.

Napomena: 
        - Ponuditelj je obavezan uz ponudu dostaviti presliku važeće dozvole za gospodarenje onom  vrstom otpada za koje
          je dostavljena ponuda, sukladno odredbama Zakona održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),
        - Ponuditelj preuzima trošak utovara i vaganja plastike uz prisustvo djelatnika Čistoće
        - Otpad se može pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu
        - Mjesto preuzimanja otpadne rashodovanih plastičnih posuda, spremnika i kontejnera: KB 20 01 39
           SOC Jakuševac, Tišinska cesta 71, Zagreb
           Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb
        - Kontakt osobe: Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, gosp. Toni Antolčić, mob.099/8022-156 i 
           gosp. Stjepan Leljak,mob.099/8022-162.
        - S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o međusobnim odnosima, ponuditelj je dužan kod potpisivanja
           ugovora priložiti bjanko zadužnicu kao garanciju plaćanja
 
 
VODITELJICA PODRUŽNICE:
Marina Lovrečki, dipl. ing. građ.