Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup metalnog otpada KB 16 01 17, KB 20 01 40 i KB 15 01 04 EN-13/2021

Zagreb, 8. prosinca 2021. g.
 
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP METALNOG OTPADA KB 16 01 17, KB 20 01 40 i KB 15 01 04
EN-13/2021
 
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za Otkup metalnog otpada KB 16 01 17, KB 20 01 40 i KB 15 01 04.
                                
Količina: Količina je okvirna na bazi 1 (jedne) godine i specificirana je Troškovnikom.
 
Kriterij odabira: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji, uz ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva, ponudi najvišu cijenu.
U ovom Javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:   
Na adresu: Radnička cesta 82, 10000 Zagreb, pisarnica
 
Na koverti naznačiti: „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP METALNOG OTPADA KB 16 01 17, KB 20 01 40 i KB 15 01 04  EN-13/2021“
 
Rok za dostavu ponude:
15.12.2021. g. do 12:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti: 15.12.2021. g. u 12:00 sati.
 
Napomena:
 
  • Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti s web stranice www.cistoca.hr  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr.
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlogu Ugovora, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za KB 16 01 17, KB 20 01 40 i KB 15 01 04 u iznosu od 100.000,00 kn.
  • Svi upiti vezani za Javni poziv šalju se na e-mail adresu: cistocanabava@zgh.hr.
 
 
 
                                                                                                              Voditelj Podružnice:
                 Davor Vić, dipl. ing.