Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup metalnog otpada, otpadnih vozila, otpadne odjeće i tekstil i otpadne plastične ambalaže (stiropor) EN-03/2018

27. travnja 2018. 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
OTKUP METALNOG OTPADA, OTPADNIH VOZILA, OTPADNE ODJEĆE I TEKSTILA
I OTPADNE PLASTIČNE AMBALAŽE (STIROPOR)
 
EN-03/2018
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za:
Grupu 1. Otkup metalnog otpada KB 16 01 17 i KB 20 01 40
Grupu 2. Otkup otpadnih vozila KB 16 01 06,
Grupu 3. Otkup otpadne odjeće KB 20 01 10 i tekstila KB 20 01 11,
Grupu 4. Otkup plastične ambalaže KB 15 01 02 (stiropor).
 
Količina: Količine su okvirne na bazi 1 (jedne) godine, i specificirane su Troškovnicima.
 
Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom javnom pozivu dozvoljeno je nuđenje po grupama.

Dostava ponuda: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
Na kuverti naznačiti „ JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
OTKUP METALNOG OTPADA, OTPADNIH VOZILA, OTPADNE ODJEĆE I TEKSTILA
I OTPADNE PLASTIČNE AMBALAŽE (STIROPOR) - EN-03/2018“

Rok za dostavu ponude: 04.05.2018. g., do 12,00 sati.
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 04.05.2018.g., u 12,00 sati.

Napomena:
  • Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr.
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlozima ugovora koji su sastavni dio ovog javnog poziva i Ponuditelj ih u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za:
Grupu 1. Otkup metalnog otpada - u iznosu od 100.000,00 kn,
Grupu 2. Otkup otpadnih vozila - u iznosu od 100.000,00 kn,
Grupu 3. Otkup otpadne odjeće i tekstila - u iznosu od 100.000,00 kn,
Grupu 4. Otkup plastične ambalaže - u iznosu od 10.000,00 kn.  
 
 
 
                                                                                                          VODITELJ PODRUŽNICE:
                                                                                                               Goran Bradić, mr. oec.