Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup otpadne odjeće i tekstila EN-03/2021

Zagreb, 24.02.2021.
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP OTPADNE ODJEĆE I TEKSTILA
EN-03/2021
 

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za Otkup otpadne odjeće KB 20 01 10 i tekstila KB 20 01 11.
 
Količina: Količina je okvirna na bazi 1 (jedne) godine i specificirana je Troškovnikom.
 
Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:    Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
Na kuverti naznačiti „ JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP
OTPADNE ODJEĆE I TEKSTILA
EN-03/2021“
 
Rok za dostavu ponude: 24.03.2021. g., do 12:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti: 24.03.2021.g., u 12:00 sati.
 
Napomena:
  • Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr.  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 50.000,00 kn.
  • Svi upiti vezani za javni poziv šalju se na mail adresu: cistocanabava@zgh.hr
 
 
VODITELJ PODRUŽNICE:
Jure Leko, dipl. ing.