Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup otpadne odjeće i tekstila EN-04/2018

17. svibnja 2018.
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
OTKUP OTPADNE ODJEĆE I TEKSTILA
 
EN-04/2018
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za
Otkup otpadne odjeće KB 20 01 10 i tekstila KB 20 01 11.
 
Količina: Količine su okvirne na bazi 1 (jedne) godine, i specificirane su Troškovnikom.
 
Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
Na kuverti naznačiti „ JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA OTKUP OTPADNE ODJEĆE I TEKSTILA - EN-04/2018“
 
Rok za dostavu ponude: 22.05. 2018. g., do 12,00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 22.05. 2018.g., u 12,00 sati.
 
 
Napomena:
  • Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr.  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 kn.
  • Svi upiti vezani za javni poziv šalju se na mail adresu: cistoca.nabava@zgh.hr
     
 
                                                                                                          VODITELJ PODRUŽNICE:
                                                                                                               Goran Bradić, mr. oec.