Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup otpadne odjeće KB 20 01 10 i otpadnog tekstila KB 20 01 11 - EN-10/2021

Zagreb, 11.10.2021.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP OTPADNE ODJEĆE KB 20 01 10 I OTPADNOG TEKSTILA KB 20 01 11
EN-10/2021
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za Otkup otpadne odjeće KB 20 01 10 i otpadnog tekstila KB 20 01 11
 
Količina: Količina je okvirna na bazi 1 (jedne) godine i procijenjena je na 1000 (tisuću) tona za otpadnu odjeću KB 20 01 10 i 200 (dvjesto) tona za otpadni tekstil KB 20 01 11
 
Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu ili više grupa.
Predmet ovog Javnog poziva je podijeljen na grupe:
Grupa 1 – Otkup otpadne odjeće KB 20 01 10 i otpadnog tekstila KB 20 01 11 na lokaciji Ponuditelja
Grupa 2 – Otkup otpadne odjeće KB 20 01 10 i otpadnog tekstila KB 20 01 11 na lokaciji Prodavatelja
 
Dostava ponuda:    Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
Na kuverti naznačiti „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP OTPADNE      ODJEĆE KB 20 01 10 I OTPADNOG TEKSTILA KB 20 01 11 (EN-10/2021)“
 
Rok za dostavu ponude: 21.10.2021. g. do 12:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti: 21.10.2021. g. u 12:00 sati
 
Napomena:
  • Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje govora navedeni su u Prijedlogu ugovora (zasebno za svaku grupu) koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 10.000,00 kn za svaku grupu za koju podnosi ponudu
  • Svi upiti vezani za Javni poziv šalju se na e-mail adresu: cistocanabava@zgh.hr

 
                                                                                                          VODITELJ PODRUŽNICE:
                 Jure Leko, dipl. ing.