Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup otpadnih vozila KB 16 01 06 EN-12/2021

Zagreb, 7. prosinca 2021.g.
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP OTPADNIH VOZILA KB 16 01 06
EN-12/2021
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za Otkup otpadnih vozila KB 16 01 06.
 
Količina: Količina je okvirna na bazi 1 (jedne) godine i procijenjena je na:
 
  1. Otpadna vozila kategorija M1, N1, L2, L4 i L5 bez onečišćujućih tekućina i drugih opasnih komponenti prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16, 60/18, 72/18 i 81/20) - 100 tona
  2. Otpadna vozila na koja se ne odnose odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima – 20 tona.
 
Kriterij odabira: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji, uz ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva, ponudi najvišu cijenu.
U ovom Javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:   
Na adresu: Radnička cesta 82, 10000 Zagreb, pisarnica
Na koverti naznačiti: „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP OTPADNIH
VOZILA KB 16 01 06

EN-12/2021“
 
Rok za dostavu ponude:
15.12.2021. g. do 12:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti: 15.12.2021. g. u 13:00 sati.
 
Napomena:
  • Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti s web stranice www.cistoca.hr  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr.
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u Prijedlogu ugovora, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ispuniti i ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za KB 16 01 06 u iznosu od 25.000,00 kn.
  • Svi upiti vezani za Javni poziv šalju se na e-mail adresu: cistocanabava@zgh.hr.
 
 
Voditelj Podružnice:
Davor Vić, dipl. ing.