Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup papirne i kartonske ambalaže KB 15 01 01 EN - 04/2021

Zagreb, 16.03.2021.
 
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP PAPIRNE I KARTONSKE AMBALAŽE KB 15 01 01 EN-04/2021

 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za Otkup papirne i kartonske ambalaže KB 15 01 01.
Količina: Količina je okvirna na bazi 1/2 godine i specificirana je Troškovnikom.
 
Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
Prodavatelj, ukoliko ne bude zadovoljan ponuđenom cijenom, zadržava pravo odustati od javnog poziva bez ikakvog obrazloženja.
 
Dostava ponuda:    Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
Na kuverti naznačiti „ JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP PAPIRNE I KARTONSKE AMBALAŽE KB 15 01 01 EN-04/2021“
 
Rok za dostavu ponude: 31.03.2021. g., do 12:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti: 31.03.2021.g., u 12:00 sati.
 
Napomena:
  • Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr.  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za KB 15 01 01 u iznosu od 30.000,00 kn
  • Svi upiti vezani za javni poziv šalju se na mail adresu: cistocanabava@zgh.hr
 
 
                                                                                                          VODITELJ PODRUŽNICE:
                                                                                                               Jure Leko, dipl. ing.