Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup plastične ambalaže KB 15 01 02 (STIROPOR)

22. studenog 2018.
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
OTKUP OTPADNE PLASTIČNE AMBALAŽE  KB 15 01 02 (STIROPOR)  
EN-09/2018
 
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za:
Otkup plastične ambalaže KB 15 01 02 (stiropor).
 
Količina: Količine su okvirne na bazi 1 (jedne) godine, i specificirane su Troškovnikom.
 
Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu. 
 
Dostava ponuda: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
Na kuverti naznačiti „ JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
OTKUP OTPADNE PLASTIČNE AMBALAŽE (STIROPOR) - EN-09/2018“
 
Rok za dostavu ponude: 07.12. 2018. g., do 12,00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 07.12. 2018.g., u 12,00 sati.
 
Napomena:
  • Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr.  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog javnog poziva i Ponuditelj ih u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za: Otkup plastične ambalaže - u iznosu od 10.000,00 kn.
  • Svi upiti vezani za javni poziv šalju se na mail adresu: cistocanabava@zgh.hr   
 
 
 
                                                                                                          VODITELJ PODRUŽNICE:
                                                                                                               Goran Bradić, mr. oec.