Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup rashodovanih plastičnih posuda i spremnika KB 20 01 39 volumena 80, 120, 240 i 1100 litara

Zagreb, 19.11.2020.
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
OTKUP RASHODOVANIH PLASTIČNIH POSUDA I SPREMNIKA KB 20 01 39 VOLUMENA 80,120, 240 I 1100 L
EN-04/2020

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za Otkup rashodovanih plastičnih posuda i spremnika KB 20 01 39 volumena 80, 120, 240 i 1100 L

Količina: Količine su okvirne na bazi 1 (jedne) godine, i specificirane su Troškovnikom.

Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.

Dostava ponuda: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
Na kuverti naznačiti „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
OTKUP OTPADNIH RASHODOVANIH PLASTIČNIH POSUDA I SPREMNIKA - EN-04/2020“

Rok za dostavu ponude: 10.12.2020. do 12:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 10.12.2020. u 12:00 sati

Napomena:
• Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr.
• Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
• Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 30.000,00 kn
• Svi upiti vezani za javni poziv šalju se na mail adresu: cistocanabava@zgh.hr
 

VODITELJ PODRUŽNICE:
Jure Leko, dipl. ing.