Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za preuzimanje, sortiranje i otkup ambalaže od plastike KB 15 01 02 i ambalaže od metala KB 15 01 04 EN-01/2019

1. veljače 2019.
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike KB  15 01 02 i
ambalaže od metala KB 15 01 04
EN-01/2019
 
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za:
 
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike KB 15 01 02 i ambalaže od metala KB 15 01 04

Količina: Količine su okvirne na bazi 1 (jedne) godine, može biti veća ili manja i iznosi:
 
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike KB  15 01 02 i ambalaže od metala KB 15 01 04 - 4 100 000 kg
 
Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu.

Dostava ponuda: Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica

Na kuverti naznačiti „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike KB  15 01 02 i
ambalaže od metala KB 15 01 04- EN-01/2019“
 
Rok za dostavu ponude: 11.02. 2019. g., do 12,00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 11.02. 2019.g., u 12,00 sati.

Napomena:
  • Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr.  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog javnog poziva i Ponuditelj ih u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za:
 
       Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike KB  15 01 02  i
       ambalaže od metala KB 15 01 04
        - u iznosu od 100.000,00 kn
Svi upiti vezani za javni poziv šalju se na mail adresu: cistocanabava@zgh.hr
 
Otpad koji je predmet javnog poziva može se pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu, kontakt osoba - Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Edin Garibović, mob.099/8070-403, tel.6550-447; e-mail adresa: edin.garibovic@zgh.hr u vremenu od 09,00-13.
 
 
 
 
VODITELJ PODRUŽNICE:
Goran Bradić, mr. oec.