Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava EN-05/2021

Zagreb, 13.04.2021.
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
PRODAJU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA, EN-05/2021
EN-05/2021

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda:
 
GRUPA 1: DEINSTALIRANI SUSTAV EVIDENCIJE OTPADA “MOBA” SA KONTIGENTA SMEĆARA

GRUPA 2: STROJ ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU GUMA HOFMANN MONTY 42.SE – INV.BR. 004132

Uvjeti natječaja:
  • Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje su iskazale interes za otkup i za ozbiljnost ponude uplatile polog na žiro račun: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb, otvoren kod Privredne banke d.d. Zagreb, IBAN: HR6823400091410477169 u iznosu od:
  • Grupa 1: 5.000,00kn
  • Grupa 2: 3.000,00 kn

Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom javnom pozivu dozvoljeno je nuđenje po grupama.
Prodavatelj, ukoliko ne bude zadovoljan ponuđenom cijenom, zadržava pravo odustati od javnog poziva bez ikakvog obrazloženja.
 
Dostava ponuda:    Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
Na kuverti naznačiti „ JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU
RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA, EN-05/2021
 
Rok za dostavu ponude: 28.04.2021. g., do 12:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti: 28.04.2021.g., u 12:00 sati.
 
Napomena:
  • Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr
                                                                                                         
VODITELJ PODRUŽNICE:
Jure Leko, dipl. ing.