Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup otpadne plastične ambalaže KB 15 01 02 (stiropor EPS, stirodur XPS)

Zagreb, 30.12.2022. g.

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP OTPADNE PLASTIČNE AMBALAŽE  KB 15 01 02 (stiropor EPS, stirodur XPS)
EN-06/2022
 
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za Otkup otpadne plastične ambalaže KB 15 01 02 (stiropor EPS, stirodur XPS)

Količina: Količine su okvirne na bazi 1 (jedne) godine i procijenjene su na 200 (dvjesto) tona.
 
Kriterij odabira: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
 
U ovom Javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:   
Na adresu: Radnička cesta 82, 10000 Zagreb, pisarnica

 
Na kuverti naznačiti: „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP OTPADNE PLASTIČNE AMBALAŽE  KB 15 01 02 (stiropor EPS, stirodur XPSEN-06/2022
 
Rok za dostavu ponude:
10.01.2023. g. do 12:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti: 10.01.2023. g. u 12:00 sati.
 
Napomena:
  • Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti s web stranice www.cistoca.hr  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr.
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u Prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za u iznosu od 1.500,00 € .
  • Svi upiti vezani za Javni poziv šalju se na e-mail adresu:  Cistoca.SektorOperative@zgh.hr.
 
 
 
                                                                                                              Voditelj Podružnice:
                 Davor Vić, dipl. ing.