Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup papirne i kartonske ambalaže KB 15 01 01


 
Zagreb, 18.10.2022. g.
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP PAPIRNE I KARTONSKE AMBALAŽE KB 15 01 01
EN-05/2022
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za Otkup papirne i kartonske ambalaže KB 15 01 01.
 
Količina: Količina je okvirna na bazi 6 (šest) mjeseci i procijenjena je na 3000 (tri tisuće) tona.
 
Kriterij odabira: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom Javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:   
Na adresu: Radnička cesta 82, 10000 Zagreb, pisarnica
 
Na koverti naznačiti: „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP PAPIRNE I KARTONSKE AMBALAŽE KB 15 01 01
 EN-05/2022“
 
Rok za dostavu ponude:
26.10.2022. g. do 12:00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti: 26.10.2022. g. u 12:00 sati.
 
Napomena:
 
  • Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti s web stranice www.cistoca.hr  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr.
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u Prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za KB 15 01 01 u iznosu od 30.000,00 kn.
  • Svi upiti vezani za Javni poziv šalju se na e-mail adresu: cistoca.reciklaza@zgh.hr.
 
 
                                                                                                              Voditelj Podružnice:
                                                                                                               Davor Vić, dipl. ing.