Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava EN-02/2019

22. veljače 2019.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA
EN-02/2019
 
Odlukom Voditelja Podružnice Čistoća,  Klasa: 363-02/19-10/02, Ur.broj: 02-08-02/01-19-67, od 21.02.2019., Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda:
 
Grupa 1. Rashodovana teretna vozila, osobna vozila i radni strojevi koja nisu u voznom stanju
Grupa 2. Novi nekorišteni rezervni dijelovi rashodovanih vozila marke TAM, RAVO i auto guma
Grupa 3. Eko mobilne dvoplošne cisterne 10 m3
 
Grupa 1. - RASHODOVANA TERETNA VOZILA, OSOBNA VOZILA I RADNI STROJEVI KOJA NISU U VOZNOM STANJU
Podružnica Čistoća zbog dotrajalosti ne koristi osnovna sredstva, rashodovana teretna vozila, osobna vozila i radne strojeve, pa stoga iskazuje namjeru prodaje putem javnog poziva po principu „viđeno-kupljeno“ uz napomenu da vozila i strojevi nisu u voznom stanju.
Troškovnik - popis rashodovanih teretnih vozila, osobnih vozila i radnih strojeva je u privitku.
Vozila se mogu pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu na adresama: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb, i SOC Jakuševec, Tišinska cesta 71,  Zagreb.
Kontakt osoba: gosp. Renato Škada, mob.099/802-2177, e-mail: renato.skada@zgh.hr.
 
Uvjeti natječaja:
- vozila se prodaju pojedinačno
- natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje su iskazale interes za otkup i  za ozbiljnost ponude uplatile polog na žiro račun: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb, otvoren kod Privredne banke d.d Zagreb, IBAN : HR6823400091410477169 u iznosu od 5.000,00 kn 
- ponuditelju čija ponuda neće biti izabrana polog će se vratiti nakon Odluke o odabiru u roku do 30 dana
- u slučaju odustajanja od kupnje izabrani ponuditelj gubi pravo na povrat pologa
- u slučaju odustajanja odabranog ponuditelja ugovor će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim
- vozila se prodaju u viđenom stanju po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje svaki naknadni prigovor kupca i odgovornost prodavatelja
- ako se ponuditelj natječe za više vozila za svako vozilo iz troškovnika dužan je dostaviti zasebnu ponudu

Kriterij odabira:
- najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najvišom cijenom izraženom u kunama
- ako su pristigle ponude sa istim iznosom najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja je ranije zaprimljena
- ponuda se mora odnositi za ponuđeno vozilo iz troškovnika
- cijena ponude ne može biti niža od iskazane cijene (bez PDV-a) u troškovniku
- cijena ponude mora biti iskazana brojkama (zaokružena iznosa na dvije decimale) i slovima, bez PDV-a, a koji se iskazuje kao zasebna stavka iza neto cijene ponude

Mjesto preuzimanja vozila je ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb i SOC Jakuševec, Tišinska cesta 71, 10 000 Zagreb. Sve troškove prijevoza vozila snosi ponuditelj.
S izabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o međusobnim odnosima u roku od pet (5) dana od dana dostave Odluke o odabiru.
Pet (5) dana od dana sklapanja ugovora kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos ponude.
Izabrani ponuditelj stupa u posjed rashodovanog rabljenog vozila nakon uplate cjelokupnog iznosa ponude na žiro račun Podružnice Čistoća.
 
Grupa 2. - NOVI NEKORIŠTENI REZERVNI DIJELOVI RASHODOVANIH VOZILA MARKE TAM, RAVO I AUTO GUMA
Podružnica Čistoća je zbog dotrajalosti rashodovala vozila marke TAM, RAVO i auto guma, pa stoga iskazuje namjeru prodaje novih- neiskorištenih rezervnih dijelova po principu „viđeno-kupljeno“.
Nije moguća prodaja pojedinačnih rezervnih dijelova.
Ponuda se mora iskazati za kompletnu količinu iz troškovnika-popisa rezervnih dijelova.
Troškovnik- popis rezervnih dijelova je u privitku.
Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje su iskazale interes za otkup i za ozbiljnost ponude uplatile polog na žiro račun: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb, otvoren kod Privredne banke d.d Zagreb, IBAN:HR6823400091410477169 u  iznosu od 5.000,00 kn 
 
Rezervni dijelovi se nalaze u skladištu rezervnih dijelova, sortirani po vrsti i tipu vozila, na adresi: Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10000 Zagreb, te se mogu uz prethodnu najavu pregledati. 
Kontakt osoba je gosp. Željko Kuljak, Rukovoditelj Službe skladišta, tel. 6146-466, e-mail: zeljko.kuljak@zgh.hr.
 
Kriterij odabira:
- najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najvišom cijenom izraženom u kunama
- ako su pristigle ponude sa istim iznosom najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja je ranije zaprimljena
- cijena ponude ne može biti niža od iskazane cijene (bez PDV-a) u troškovniku
- cijena ponude mora biti iskazana  brojkama  (zaokružena iznosa na dvije decimale) i slovima, bez PDV-a, a koji se iskazuje kao zasebna stavka iza neto cijene ponude

Mjesto preuzimanja rezervnih dijelova je ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb. Sve troškove prijevoza vozila snosi ponuditelj.
S izabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o međusobnim odnosima u roku od pet (5) dana od dana dostave Odluke o odabiru.
Pet (5) dana od dana sklapanja ugovora kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos ponude.
Izabrani ponuditelj stupa u posjed novih neiskorištenih rezervnih dijelova rashodovanih vozila nakon uplate cjelokupnog iznosa ponude na žiro račun Podružnice Čistoća.
 
Grupa 3. EKO MOBILNE DVOPLOŠNE CISTERNE 10 m3
Nije moguća prodaja pojedinačnih cisterni.
Ponuda se mora iskazati za kompletnu količinu iz troškovnika.
Troškovnik- popis cisterni je u privitku.
Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje su iskazale interes za otkup i za ozbiljnost ponude uplatile polog na žiro račun: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb, otvoren kod Privredne banke d.d Zagreb, IBAN: HR6823400091410477169 u  iznosu od 5.000,00 kn 
 
Cisterne  se nalaze na adresi: SOC Jakuševec, Tišinska cesta 71, Zagreb, te se mogu uz prethodnu najavu pregledati. 
Kontakt osoba je gosp. Toni Antolčić, Šef smjene Službe SOC-a, mob.099/80-22-156, e-mail: toni.antolcic@zgh.hr.
 
Kriterij odabira:
- najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najvišom cijenom izraženom u kunama
- ako su pristigle ponude sa istim iznosom najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja je ranije zaprimljena
- cijena ponude ne može biti niža od iskazane cijene (bez PDV-a) u troškovniku
- cijena ponude mora biti iskazana  brojkama (zaokružena iznosa na dvije decimale) i slovima, bez PDV-a, a koji se iskazuje kao zasebna stavka iza neto cijene ponude

Mjesto preuzimanja cisterni je ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, SOC Jakuševec, Tišinska cesta 71, Zagreb. Sve troškove prijevoza cisterni snosi ponuditelj.
S izabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o međusobnim odnosima u roku od pet (5) dana od dana dostave Odluke o odabiru.
Pet (5) dana od dana sklapanja ugovora kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos ponude.
Izabrani ponuditelj stupa u posjed cisterni nakon uplate cjelokupnog iznosa ponude na žiro račun Podružnice Čistoća.
 
Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici.
Dostava ponuda: ZAGREBAČKI HODLING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, uz napomenu „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA - EN-02/2019“
Rok za dostavu ponuda je 11.03. 2019., do 12,00 sati.
Otvaranje ponuda će se obaviti bez prisutnosti javnosti dana 11.03. 2019. u 12,00 sati.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelji će dobiti u rok pet (5) dana od dana otvaranja ponuda.
Prodavatelj ima pravo odustati od izbora ponuditelja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima. 
Ponuditelj je podnošenjem ponude suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu za koju su prikupljeni.
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća obvezuje se da će zaprimljene podatke koristiti isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.
 
                                                                                                         
VODITELJ PODRUŽNICE:
Goran Bradić, mr.oec.