Preskočite na glavni sadržaj

Javni natječaj - prikupljanje ponuda za otkup papira i kartona, preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike i otpadne ambalaže od metala i otkup ambalažnog papira i kartona EN-01/2018

8. siječnja 2018. 
NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP
Grupa 1.
Otkup papira i kartona KB 20 01 01 te
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike KB  15 01 02 i otpadne ambalaže od metala KB 15 01 04
Grupa 2.
Otkup ambalažnog papira i kartona KB 15 01 01
EN-01/2018
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje natječaj za prikupljanje ponuda za otkup:
Grupa 1.
Otkup papira i kartona KB 20 01 01 te
Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike KB  15 01 02 i otpadne ambalaže od metala KB 15 01 04
Grupa 2.
Otkup ambalažnog papira i kartona KB 15 01 01
 
Količina: Količina je okvirna na bazi 1 (jedne) godine, može biti veća ili manja i iznosi:
Grupa 1. Otkup papira i kartona KB 20 01 01 - 21.000.000 kg
              Preuzimanje, sortiranje i otkup otpadne ambalaže od plastike KB 15 01 02 - 2.200.000 kg
               i otpadne ambalaže od metala KB 15 01 04 - 90.000 kg
Grupa 2. Otkup ambalažnog papira i kartona KB 15 01 01 - 2.400.000 kg
 
Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najvišu cijenu.
U ovom nadmetanju je dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:    Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica
       Na kuverti naznačiti „NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP
PAPIRA I KARTONA KB 20 01 01, PREUZIMANJE, SORTIRANJE I OTKUP OTPADNE AMBALAŽE OD PLASTIKE KB  15 01 02 I OTPADNE AMBALAŽE OD METALA KB 15 01 04 I OTKUP AMBALAŽNOG PAPIRA I KARTONA KB 15 01 01- EN-01/2018“
Rok za dostavu ponude: 19.01. 2018. g., do 14 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 19.01.2018.g., u 14 sati.
 
Napomena:
  • Dokumentacija za natječaj može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr.  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog natječaja i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti bjanko zadužnicu za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 kn za svaku grupu posebno, za koju dostavlja ponudu.
  • Svi upiti vezani za natječaj šalju se na mail adresu : cistoca.nabava@zgh.hr
  • Otpad koji je predmet natječaja može se pregledati svaki radni dan uz prethodnu najavu, kontakt osoba Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Marinko Bilanović mob.091/2678-116 ; e-mail adresa: marinko.bilanovic@zgh.hr
 
 
 
 
                                                                 VODITELJICA PODRUŽNICE:
                                                                  Marina Lovrečki, dipl. ing. građ.