Sektor za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima

Direktorica Sektora za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima
Ivana Krišto, dipl.iur.
tel.:     +385 1 6321 301
e-mail: ivana.kristo@zgh.hr