Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv - prikupljanje ponuda za otkup rashodovanih plastičnih posuda, spremnika i kontejnera KB 20 01 39 i otkup plastične ambalaže KB 15 01 02 (polietilenska folija) EN-05/2019

Zagreb, 22.10.2019.
 
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP RASHODOVANIH PLASTIČNIH POSUDA, SPREMNIKA I KONTEJNERA KB 20 01 39
I OTKUP PLASTIČNE AMBALAŽE 15 01 02 (polietilenska folija)
EN-05/2019

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za:
Grupu 1. Otkup rashodovanih plastičnih posuda, spremnika i kontejnera KB 20 01 39
Grupu 2. Otkup plastične ambalaže KB 15 01 02 (polietilenska folija)
 
Količina: Količine su okvirne na bazi 1 (jedne) godine, i specificirane su Troškovnicima.
 
Kriterij odabira:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom javnom pozivu dozvoljeno je nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:    Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, pisarnica

Na kuverti naznačiti „ JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
OTKUP RASHODOVANIH PLASTIČNIH POSUDA, SPREMNIKA I KONTEJNERA KB 20 01 39
I OTKUP PLASTIČNE AMBALAŽE 15 01 02 (polietilenska folija) - EN-05/2019“
 
Rok za dostavu ponude: 11.11.2019.g., do 12,00 sati
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti 11.11.2019.g., u 12,00 sati.
 
Napomena:
  • Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti sa naše web stranice www.cistoca.hr.  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr
  • Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u prijedlozima ugovora koji su sastavni dio ovog javnog poziva i Ponuditelj ih u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
  • Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za:
Grupu 1. Otkup rashodovanih plastičnih posuda, spremnika i kontejnera KB 20 01 39,
u iznosu od 50.000,00 kn
Grupu 2. Otkup plastične ambalaže KB 15 01 02 (polietilenska folija)
u iznosu od 20.000,00 kn  
 
VODITELJ PODRUŽNICE:
Jure Leko, dipl. ing.