Info centar

Telefon : 01 6146 400 - Informacije za građane od 8,00 - 14,00 h (ponedjeljak-petak)
E-mail:  cistoca@zgh.hr

Opće, informacije o novom sustavu naplate i stanju računa:
Telefon: 072 500 400* - svaki dan 0,00 - 24,00 h
* cijena lokalnog poziva

Služba za odnose s javnošću
Telefon: 01 6321 308