Primjena ISO standarda
U svoje poslovanje, Podružnica Čistoća je uvela Integrirano upravljanje prema međunarodnim normama koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i okolišem ISO 14001:2015, Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007 i sustav HACCP (preporučeni međunarodni kodeks prakse - Opća načela higijene hrane) te za to dobila odgovarajuće certifikate.
Svake godine neovisna ovlaštena tvrtka provjerava kvalitetu provedbe tih sustava.
Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu Zagrebačkog holdinga d.o.o. podružnice Čistoća