Preskočite na glavni sadržaj
Podružnica Čistoća pružanje usluge temelji na Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/22).