Preskočite na glavni sadržaj
Podružnica Čistoća pružanje usluge temelji na Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/22, 19/22, 33/22).