Preskočite na glavni sadržaj
Plinsko postrojenje uređenog odlagališta otpada Jakuševec / Prudinec

Plinsko postrojenje (PP) zajedno sa plinskom mrežom (PM) u tijelu odlagališta čine aktivni sustav otplinjavanja uređenog odlagališta otpada Jakuševec / Prudinec, u skladu s građevinskom dozvolom od 29.01.2002. godine.

Primarna zadaća aktivnog sustava otplinjavanja uređenog odlagališta otpada je kontinuirano-24-satno prikupljanje i termička obrada nastalog odlagališnog plina u cilju sigurnosti na odlagalištu i gradilištu za ljude i strojeve koji na njemu rade, za ljude koji žive u neposrednoj blizini, zaštita okoliša i zaštita od požara, a sekundarna zadaća je njegovo energetsko iskorištavanje za proizvodnju električne energije iz obnovljivog izvora energije (OIE).

1.  PM - Plinska mreža - ima funkciju kontinuiranog prikupljanja nastalog odlagališnog plina iz tijela odlagališta-ugrađenog otpada i njegov transport do plinskog postrojenja, a trenutno se sastoji od:
 • 137 trajna plinska zdenca s kontrolnim regulacionim ventilima, na završenim plohama u skladu s građevinskom dozvolom od 28.07.2000. godine.,
 • oko 9,8 km mreže plinovoda s odvajačima kondenzata, sabirnih kondenznih šahtova i jama,
 • 5 (pet) plinskih linija privremenog otplinjavanja, na radnim plohama 6/1 i 6/2 na kojima se obavlja dnevno odlaganje otpada.

2. PP - Plinsko postrojenje čine:
 
2.1. mTEO – mali Termoenergetski objekt (mE Jakuševec 1) sastoji se od:
 • tri visokotemperaturne baklje s kompresorima (B1, B2, B3)                                                   1.700 (mplina/h)
 • tri plinska motora s generatorima kapaciteta (GP1, GP2,GP3)                                               525 (m3 plina/h/motoru)
 • tri generatora ukupne električne snage (GP1, GP2,GP3)                                                         3 MWU prosincu 2004. godine, u rad, proizvodnju i predaju električne energije u mrežu HEP-a iz odlagališnog plina stavljena su dva plinska motor generatora (GP1 i  GP2), kao i dvije baklje (B1 i B2). 
U rujnu 2014. godine, odnosno u veljači 2015. godine, u rad je puštena treća baklja (B3) i treći plinski motor generator (GP3).

U svibnju 2013. godine, od HERA-e je ishođeno rješenje i dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, na razdoblje od 5 godina.

U studenom 2013. godine, od HERA-e je ishođen status PPEE-povlaštenog proizvođača električne energije iz OIE, na razdoblje od 14 godina.

2.2. mE Jakuševec 2 (GP4) sastoji se od:
 • jedan plinski motor s generatorom kapaciteta (GP4)                                                     555 (m3 plina/h)
 • jedan generator ukupne električne snage (GP4)                                                            1,2 MW
 


Krajem svibnja 2019. godine, u probni rad, proizvodnju i predaju električne energije u mrežu HEP-a iz odlagališnog plina stavljen je i četvrti plinski motor generator (GP4). 

U rujnu 2019. od HEP-a je dobivena je potvrda za trajni pogon.

U veljači 2021. godine za izgrađeno postrojenje mE Jakuševec 2 (GP4) ishođena je uporabna dozvola.
 
 • Od prosinca 2004. do ožujka 2022.godine na plinskom postrojenju (mTEO i GP4) ukupno je proizvedeno je 198.621 MWh električne energije iz OIE, a iz tijela odlagališta je iscrpljeno 184.779 tis. m3 odlagališnog plina.
 • Od siječnja do ožujka 2022. godine na plinskom postrojenju (mTEO i GP4) proizvedeno je i u sustav HEP-a predano 28.678 MWh električne energije iz OIE. Proizvedena električna energija dovoljna je za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 9.600 domaćinstava, tj. grad s oko 40.000 stanovnika.
 • Količina prikupljanja odlagališnog plina iznosi oko 2.000 m3/h, a udio metana (CH4) iznosi oko 55 %.

U svibnju 2018.god. od HERA-e je ishođeno rješenje i dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, na razdoblje od 7 godina.

U studenom 2021. god. od HERA-e je ishođen status PPEE-povlaštenog proizvođača električne energije iz OIE, na razdoblje od 25 godina.

Modernizacija plinskog postrojenja, 2018./2019.
 
 • Sustav čišćenja odlagališnog plina (SČOP) – čine jedinica za odvlaživanje-izdvajanje kondenzata i jedinica s aktivnim ugljenom za čišćenja plina i eliminiranje silicijevih spojeva i silikata štetnih za rad plinskih motora,  Sustav je u „pokusni rad“ stavljen u prosincu 2018.godine, a uporabna dozvola ishođena je u veljači 2021.
 • Sustav čišćenja zraka za izgaranje i ventilaciju (SČZ)  – čini sustav nadograđeni sustav filtera za svaki plinski motor-generator u cilju eliminiranja čestica prašine u zraku za izgaranje i ventilaciju motor-generatorskog prostora, a time se povećava vrijeme rada i smanjenje obima i troškova održavanja plinskih motor-generatora.

Sustav je u „pokusni rad“ stavljen u svibnju 2019. godine, a uporabna dozvola ishođena je u veljači 2021. godine.

Izgradnja i umjetničko oslikavanje bukobrana

Sukladno obvezi iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za plinsko postrojenje odlagališta otpada Jakuševec/Prudinec, za postizanje zakonom propisanih vrijednosti buke, mjerenje danji noću, na granici zone poslovne namjene i zone mješovite namjene pretežno stambene, prema naselju Jakuševec, u 2019. godini izgradili smo bukobrane oko plinskog postrojenja. U cilju prirodnijeg uklapanja u okoliš umjetnički su oslikani.