Preskočite na glavni sadržaj
Sustav otplinjavanja odlagališta otpada Prudinec

Sustav otplinjavanja odlagališta otpada Prudinec sastoji se od:

1. PM – Plinska mreža - sustav za otplinjavanje plina iz tijela odlagališta sastoji se od:
 • 131 plinskih zdenca s kontrolnim regulacionim ventilima
 • oko 9,0 km mreže plinovoda s odvajačima kondenzata, sabirnih kondenznih šahtova i jama
 • pet plinskih linija privremenog otplinjavanja, na radnoj plohi gdje se obavlja dnevno odlaganje otpada
 
2. mTEO - Plinsko postrojenje sastoji se od:
 • tri visokotemperaturne baklje s kompresorima kapaciteta:
1 700  m3 plina / h
 • tri plinska motora s generatorima kapaciteta
525  m3 plina / h / motoru
 • tri generatora ukupne električne snage
3  MW
  
3. mEJakuševec 2 (GP4) sastoji se od:
 • jedan plinski motor s generatorom kapaciteta:
555  m3 plina / h
 • jedan generator ukupne električne snage:
1,2  MW
     

PM - Sustav otplinjavanja:

U slojeve otpada koji je ugrađen na pojedinim završenim plohama sondiraju se perforirane cijevi koje prihvaćaju plin koji se stvara raspadanjem organske komponente otpada, te se isti kompresorima izvlači sustavom podzemnih plinovodnih cijevi  odvodi u stanicu za prikupljanje bioplina.
U sustav aktivnog otplinjavanja također je spojeno i pet izgrađenih linija tzv. privremenog otplinjavanja (PO), koje aktivno otplinjavaju plohe 6/1 i 6/2 tijekom gradnje. U siječnju 2021. dodatno su na plohi 6/1 izgrađene i u sustav spojene dvije linije PO-jug, a u rujnu nastavno dvije linije PO-sjever.  Ovim privremenim sustavom je od prosinca 2014. do rujna 2021.godine iscrpljeno oko 18,85 mil.m3 odlagališnog plina iskorištenog za proizvodnju električne energije iz OIE.
Do rujna 2021. izbušeno je 7 trajnih plinskih zdenca na izgrađenoj plohi 6/2, te 4 testna plinska zdenca na plohi 4. Tri testna plinska zdenca spojena su tijekom kolovoza 2021.godine u sustav aktivnog otplinjavanja. A ostali će biti spojeni po izgradnji završnog prekrivnog sloja na plohi 6/2, prema planu do kraja 2021.godine.

U stanici za prikupljanje odlagališnog plina se isti kontinuirano analizira i kontrolira njegov kemijski sastav - kvaliteta. Kompresorima (K1, K2, K3) se tako iscrpljeni plin tlači i transportira prema potrošačima, prvenstveno prema plinskim motor-generatorima (GP1, GP2, GP3) za proizvodnju električne energije i predaju u sustav HEP-a (na SN/NN postrojenju), a preostala količina se termički obrađuje-spaljuje na visokotemperaturnim bakljama (B1, B2, B3).
 

mTEO - Plinsko postrojenje (GP1, GP2, GP3):


 
 • Od prosinca 2004. do rujna 2021.godine na plinskom postrojenju (mTEO i GP4) ukupno je proizvedeno je 184.152 MWh električne energije iz OIE, a iz tijela odlagališta je iscrpljeno 176.897 tis.m3 odlagališnog plina, prikaz u Tablici 1
 • U 2014. godini, radom dva plinska motor-generatora proizvedeno je 12.003.668 kWh električne energije, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 4.000 domaćinstava.
 • U 2015. godini, radom sva tri plinska motor-generatora, od 13.02.2015. u radu je i treći plinski motor-generator, proizvedeno je 17.524.144 kWh električne energije, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 5.500 domaćinstava.
 • Još bolji trend proizvodnje električne energije nastavljen je u 2016.godini kada je radom sva tri plinska motor-generatora proizvedeno i u sustav HEP-a predano 19.006.584 kWh električne energije iz OIE, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 6.300 domaćinstava.
 • Tijekom 2017.godine proizvedeno je i u sustav HEP-a predano 13.609.660 kWh električne energije iz OIE, što je smanjenje u odnosu na 2016.godinu zbog zastoja i provođenja velikih servisa na dva plinska motor-generatora, povećanih obima servisa E60 na 24.000 radnih sati. Proizvedena električna energija dovoljna je za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 4.500 domaćinstava.
 • U 2018. godini proizvedeno je i u sustav HEP-a predano 18.297.660kWh električne energije iz OIE Proizvedena električna energija dovoljna je za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 6.100 domaćinstava.
 • Od siječnja do prosinca 2019.godine proizvedeno je i u sustav HEP-a predano 19.091 MWh električne energije iz OIE Proizvedena električna energija dovoljna je za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 6.360 domaćinstava
 • Od siječnja do prosinca 2020.godine proizvedeno je i u sustav HEP-a predano 20.203 MWh električne energije iz OIE Proizvedena električna energija dovoljna je za podmirenje prosječne polugodišnje potrošnje oko 6.700 domaćinstava, (mTEO).
 • Od siječnja do rujna 2021.godine proizvedeno je i u sustav HEP-a predano 15.556 MWh električne energije iz OIE. Proizvedena električna energija dovoljna je za podmirenje prosječne polugodišnje potrošnje oko 6.900 domaćinstava, (mTEO).
 • Tehnički pregled izgrađenog mTEO postrojenja (GP1, GP2 i GP3) obavljen je u veljači 2018.godine, a Uporabna dozvola ishođena je 28.03.2018.godine.

mEJakuševec 2 (GP4):Proširenje mTEO postrojenja dodatnim generatorom 4  - mEJakuševec 2 (GP4) povećana je snaga za dodatnih 1,2MWel., zbog povećanja količine odlagališnog plina na 1.800-2.000m3/h koje je potrebno prikupiti i termički obraditi, za proizvodnju električne i toplinske energije i/ili termički obraditi na visokotemperaturnim bakljama (B1, B2 ,B3). U sklopu mEJakuševec 2 je trafo-T4, srednje-naponsko postrojenje-SN i nadograđeni sustav za iskorištavanje toplinske energije.
-Sustav čišćenja odlagališnog plina:
-ovim sustavom modernizirano je postrojenje koje je u funkciji već 15godina, a čine ga jedinica zaodvlaživanje-izdvajanje kondenzata i jedinica sa aktivnim ugljenom za čišćenja plina i eliminiranje silicijevih spojeva i silikata,
-sustav je u „pokusnom radu“ od prosinca 2018.godine,
-Sustav čišćenja zraka za izgaranje i ventilaciju:
-ovim sustavom modernizirano je postrojenje, svi plinski motor-generatori,  u cilju eliminiranja čestica prašine u zraku za izgaranje i ventilaciju, a time povećanja vremena rada i smanjenje obima i troškova održavanja plinskih motor-generatora,
-sustav će biti stavljen u „pokusni rad“ krajem svibnja 2019.godine,

Dana 28.05.2019. obavljen je Interni tehnički pregled i mE Jakuševec 2 – GP4 je stavljen u „pokusni rad“ proizvodnje električne energije, a 17.09.2019. od HEP-ODS-a dobivena je potvrda za „trajni pogon“.

Tehnički pregled izgrađenog postrojenja GP4, sustava čišćenja odlagališnog plina i zraka za izgaranje, te rekonstrukcija unutarnje rasvjete plinskog postrojenja obavljeno je 01.12.2020., a ishođenje uporabne dozvole očekuje se u siječnju/veljači 2021.godine.

Od siječnja do rujna 2021.godine proizvedeno je i u sustav HEP-a predano 5.937 MWh električne energije iz OIE. Proizvedena električna energija dovoljna je za podmirenje prosječne polugodišnje potrošnje oko 2.640 domaćinstava, (GP4), Tablica 1.

Umjetničko oslikavanje bukobrana oko plinskog postrojenja tijekom 2019.godine