Preskočite na glavni sadržaj
Staklo
Otpadno staklo je vrijedna sirovina.
Količina stakla skupljena na javnim površinama i kućanstvima na području grada Zagreba u periodu od 2019. do 2022. godine.
Staklena ambalaža (boce, staklenke i sl.) odvojeno se skuplja u zelenim spremnicima na javnim površinama te u reciklažnim dvorištima.

U zelene spremnike treba odlagati:
  • staklenu ambalažu (boce, staklenke i sl.).

U zelene spremnike ne smije se odlagati:
  • prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna,
  • žarulje i fluorescentne svjetiljke, 
  • porculanski i keramički predmeti.

Ravno prozorsko staklo odlaže se isključivo u reciklažna dvorišta.

Jeste li znali?
  • Pravilno postupanje sa staklenom ambalažom razumijeva njeno ponovno korištenje za iste ili druge namjene – povratna ambalaža (npr. za mineralnu vodu, pivo, mliječne proizvode).
  • Otpadno staklo je vrijedna sirovina. Odvojenim skupljanjem i recikliranjem staklenog ambalažnog otpada osigurava se ušteda prirodnih bogatstava (kvarcnog pijeska, vapnenca, prirodnog plina i dr.), energije i odlagališnog prostora te se smanjuje onečišćenje zraka, vode i tla.
  • Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce, dovoljna je da žarulja od 100 W gori 4 sata!