Preskočite na glavni sadržaj
Biootpad
Proizvodite kompost iz vlastitog biootpada!
Količina biootpada skupljena iz kućanstava na području grada Zagreba u razdoblju od 2019. do 2022. godine
RASPORED ODVOZA OTPADA
 
Vrijeme primopredaje biootpada je od 13.30 i 21 sata, uz izuzetke gdje je vrijeme primopredaje od 21.30 do 5 sati (uži centar grada).

Napomena: po potrebi organizacija odvoza biootpada je u III smjeni

Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada svi zajedno:
 • razvijamo zdrave ekološke navike,
 • proizvodimo korisni kompost za zelene površine,
 • smanjujemo količine otpada na odlagalištu,
 • smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš.
 
 U smeđe spremnike treba odlagati:
 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
 • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).
 
U smeđe spremnike ne smije se odlagati:
 • ostaci termički obrađene hrane,
 • meso, riba, kosti, koža,
 • mliječni proizvodi, ulja i masti,
 • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
 • obojeni i lakirani drveni otpad,
 • odjeća, cigarete i dr.
 
Zbog sanitarno higijenskih razloga, molimo odlažite biootpad u biorazgradive vrećice, papirnate vrećice ili ga omotajte u papir.

Vama, koji koristite zajedničke spremnike, na kućne adrese dostavit ćemo biorazgradive vrećice od 10L koje ćete odlagati u smeđi spremnik.

Ako imate mogućnost kompostiranja u vrtu, odnosno vrtnom komposteru, iskoristite otpad za proizvodnju vlastitog komposta!