U cilju što cjelovitijeg sagledavanja problema otpada i njegova što djelotvornijeg rješavanja,  pozivamo Vas da nam odgovorite na pitanja  u anketi.  Vaša mišljenja, stavovi i prijedlozi zasigurno će nam pomoći u rješavanju navedene problematike i iznalaženju najboljih rješenja. Anketa je anonimna.
 
1. Odvozi li se miješani komunalni otpad redovito u Vašoj ulici?
2. Nalazi li se u blizini Vašeg mjesta stanovanja dovoljno spremnika za odvojeno skupljanje papira, stakla, plastike i tekstila na javnim površinama?
3. Jeste li do sada koristili uslugu odvoza glomaznog otpada na zahtjev?
4. Jeste li ikada odložili svoj otpad u jedno od reciklažnih ili mobilnih reciklažnih dvorišta?
5. Odvajate li otpad u svome kućanstvu?
6. Ukoliko odvajate otpad, koje vrste otpada odvajate?
7. Smatrate li kako su djelatnici Podružnice Čistoća ljubazni prilikom pružanja usluga?
8. Koji bi po Vama bio najbolji način informiranja i educiranja građana glede postupanja sa otpadom od strane Podružnice Čistoća? Putem:
9. Ocijenite ocjenom 1 do 5 u kojoj ste mjeri zadovoljni uslugama Podružnice Čistoće?
10. Što biste predložili Podružnici Čistoća za poboljšanje kvalitete usluga?
11. Spol
12. Koliko imate godina
13. Ulica u kojoj stanujete?
14. Mjesto stanovanja (gradska četvrt)
Upišite broj 5 (antispam)