Preskočite na glavni sadržaj
U cilju što cjelovitijeg sagledavanja problema otpada i njegova što djelotvornijeg rješavanja,  pozivamo Vas da nam odgovorite na pitanja  u anketi.  Vaša mišljenja, stavovi i prijedlozi zasigurno će nam pomoći u rješavanju navedene problematike i iznalaženju najboljih rješenja. Anketa je anonimna.
 
1. Odvozi li se miješani komunalni otpad redovito u Vašoj ulici?
2. Nalazi li se u blizini Vašeg mjesta stanovanja dovoljno spremnika za odvojeno skupljanje papira, stakla, plastike i tekstila na javnim površinama?
3. Jeste li do sada koristili uslugu odvoza glomaznog otpada na zahtjev?
4. Jeste li ikada odložili svoj otpad u jedno od reciklažnih ili mobilnih reciklažnih dvorišta?
5. Odvajate li otpad u svome kućanstvu?
6. Ukoliko odvajate otpad, koje vrste otpada odvajate?
7. Koji bi po Vama bio najbolji način informiranja i educiranja građana glede postupanja sa otpadom od strane Podružnice Čistoća? Putem:
8. Ocijenite ocjenom 1 do 5 u kojoj ste mjeri zadovoljni uslugama Podružnice Čistoće?
9. Što biste predložili Podružnici Čistoća za poboljšanje kvalitete usluga?
10. Spol
11. Koliko imate godina
12. Ulica u kojoj stanujete?
13. Mjesto stanovanja (gradska četvrt)
Upišite broj 5 (antispam)