Dodijeljen mi je spremnik za papir. Koliko često je odvoz i koje su moje obaveze?

Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća temeljem javne usluge dodjeljuje spremnike za odvojeno prikupljanje papira građanima. Spremnike za papir praznimo dva puta mjesečno. Raspored odvoza možete pronaći u rubrici Usluge, Odvojeno skupljanje otpada. Građani su dužni koristiti javnu uslugu, omogućiti pristup spremnicima u vrijeme pružanja usluge odvoza i čuvati spremnike od oštećenja i otuđenja. Usluga odvoza papira je bez dodatne naknade. U slučaju ne-korištenje usluge i ne-predaje otpadnog papira i kartona, Odlukom je predviđena ugovorna kazna u iznosu od 10.000,00 kn.