Preskočite na glavni sadržaj
Spremnici za odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada moraju se nalaziti na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, tipiziranim boksevima, smješteni unutar katastarske čestice nekretnine ili smješteni na bilo koji odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba. U slučaju kada spremnike nije moguće smjestiti ni unutar katastarske čestice nekretnine korisnika usluge, korisnik usluge, odnosno u slučaju višestambenih objekata, predstavnik suvlasnika ili druga osoba koju korisnici usluge sporazumom ovlaste, dužna je podnijeti pisani zahtjev davatelju usluge za davanje mišljenja o potrebi smještaja spremnika na javnoj površini.