Preskočite na glavni sadržaj
Spremnici za odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, odnosno smješteni na bilo koji odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama. Kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika na obračunskom mjestu kod korisnika usluge, spremnici se mogu nalaziti na javnoj površini na najmanjoj udaljenosti od glavnog ulaza nekretnine obračunskog mjesta dostupnoj vozilu Čistoće (čl.7.st.2. i 3. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu- Službeni glasnik GZ 2/18, 24/19). Općim uvjetima ugovora s korisnicima, kao Prilogom II, navedene Odluke, propisano je da je korisnik usluge dužan, u slučaju kada mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini, omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje, a to znači da na dan odvoza spremnici moraju biti dostupni za pražnjenje, odnosno ukoliko se spremnik nalazi u smetlarniku, smetlarnik mora biti otključan kako bi se usluga pražnjenja mogla izvršiti.