Preskočite na glavni sadržaj
U sklopu redovnog monitoringa odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec prati se topografija terena - podaci o tijelu odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.
 
Redovnim monitoringom topografije terena na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec se godišnje određuje:
  • struktura i sastav tijela odlagališta i
  • slijeganje razine tijela odlagališta.

STRUKTURA I SASTAV TIJELA ODLAGALIŠTA

U sklopu redovnog monitoringa odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec provodi se praćenje strukture i sastava tijela odlagališta.
Izvješća o strukturi i sastavu tijela odlagališta sadrže podatke o površini koju zauzima odloženi otpad, volumenu i sastavu odloženog otpada, načinu odlaganja otpada, vremenu i trajanju odlaganja otpada te izračun preostalih slobodnih kapaciteta za odlaganje na lokaciji odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec.

2020. godina:
1. Struktura_i_sastav_odlozenog_otpada-2020.pdf

2021. godina:
1. Struktura i sastav odlozenog otpada-2021.pdf

2022.godina:
1. Struktura i sastav odlozenog otpada-2022.pdf


SLIJEGANJE RAZINE TIJELA ODLAGALIŠTA

U sklopu redovnog monitoringa odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec provodi se praćenje slijeganja tijela odlagališta.
Geodetsko snimanje slijeganja tijela odlagališta sastoji se od opažanja pomaka ugrađenih repera na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec u odnosu na prethodno opažano razdoblje.

2020. godina:
1. Izvjestaj_o_periodickom_opazanju_repera_listopad_2020.pdf
2. Izvjestaj_o_periodickom_opazanju_repera_srpanj_2020.pdf

2021. godina:
1. Izvjestaj o periodickom opazanju repera svibanj 2021.pdf
2. Izvjestaj o periodickom opazanju repera rujan 2021.pdf
3. Izvjestaj o periodickom opazanju repera studeni 2021.pdf

2022.godina:
1. Izvjestaj o periodičkom opazanju repera ozujak 2022.pdf