Preskočite na glavni sadržaj
2008. - 2012.

Dana 15.09.2008. godine službeno je počela provedba projekta CIVITAS-ELAN, pod nazivom “Mobilising citizens for vital cities Ljubljana - Gent - Zagreb - Brno - Porto”.
CIVITAS-ELAN je ambiciozan projekt velikog strateškog značaja, kako partnerima uključenim u provedbu projekta, tako i institucijama koje financiraju njegovu provedbu.
Tijekom četiri godine 39 partnera iz pet europskih gradova (Zagreb, Brno, Gent, Porto i Ljubljana) provodit će projekt CIVITAS ELAN s ciljem poboljšanja kvalitete života građana. To podrazumijeva nova i kvalitetnija rješenja u gradskome prometu uz primjenu, poticanje i promicanje čistih i energetski učinkovitih tehnologija te ponašanje u skladu s načelima održivog razvoja.
Za svako područje koje pokriva projekt, usuglašeni su zajednički ciljevi, a uključeni gradovi definirali su odgovarajuće programe kroz 68 detaljno opisanih mjera, uključujući i konkretne ciljeve.
 
Dana 28.10.2008. godine u Ljubljani je održan uvodni skup na kojem su sudjelovali svi sudionici u projektu, a u sklopu kojeg je i gradonačelnik grada Zagreba, g. Milan Bandić, zajedno s gradonačelnicima ostalihgradova potpisao sporazum o provedbi projekta.
U sklopu provedbe projekta CIVITAS ELAN, pored Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada koji je ujedno i nositelj cijelog projekta za grad Zagreb, uključeni su još Zagrebački holding d.o.o.-podružnice ZET i Čistoća, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatske željeznice, te udruge ODRAZ i BICIKL.
Kao aktivni sudionik u projektu, Podružnica Čistoća je angažirana u sklopu WP1 (work package), i to kao nositelj provedbe mjere 1.15.-Clean public fleet vehicles (čista vozila javnog prometa). U sklopu provedbe ove mjere planirano je ostvarenje slijedećih ciljeva:
  • zamjeniti 10% postojeće potrošnje fosilnog goriva Podružnice Čistoća alternativnim gorivom i to nabavkom 40 novih vozila koja će koristiti biodiezel,
  • uskladiti flotu vozila sa standardima zaštite okoliša Europske unije,
  • primijeniti i promovirati tehnologiju bio-goriva u Republici Hrvatskoj,
  • smanjiti emisije vozila i to: krutih čestica za 10% te emisije CO2 za 15%,
  • smanjiti emisiju buke vozila za 3 dB,
  • doprinijeti razvoju modernog i ekološki prihvatljivog imidža gospodarenja komunalnim otpadom.
Ovakvim pristupom, Podružnica Čistoća u praksi djelotvorno provodi Politiku upravljanja okolišem Zagrebačkog holdinga d.o.o. koja je u skladu s načelima održivog razvoja.

WEB adresa