Preskočite na glavni sadržaj

Kada i gdje trebam odložiti žute namjenske vrećice za plastičnu i metalnu ambalažu? Što ako imam potrebu za odlaganjem veće količine plastične i metalne ambalaže?

Odvoz vrećica za plastičnu i metalnu ambalažu je svaki drugi tjedan po gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Raspored odvoza možete pronaći na poveznici Odvojeno skupljanje plastične i metalne ambalaže. Građani su dužni koristiti javnu uslugu i odložiti žutu vrećicu na mjesto primopredaje otpada (uz ili na mjesto svog spremnika za miješani komunalni otpad) u vrijeme pružanja usluge odvoza vrećica za plastičnu i metalnu ambalažu, najranije na dan odvoza. Vrijeme primopredaje je između 14.00 i 22.00 sata, a u užem centru grada je u noćnim satima, od 21.30 do 5.30 sati. Također, u slučaju da je stambenom objektu dodijeljen kontejner za odlaganje plastične i metalne ambalaže, molimo odložiti plastičnu i metalnu ambalažu isključivo u kontejner. Pražnjenje kontejnera dodijeljenih stambenim objektima je jednom tjedno. U slučaju potrebe za odlaganjem dodatne plastične i metalne ambalaže koristite žute spremnike na javnim površinama, kao i reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta.