Preskočite na glavni sadržaj
Merkaptani su spojevi ugljika, vodika i sumpora. To su bezbojni plinovi ili, pri temperaturi ispod 6°C, bistre tekućine neugodna mirisa. Pare merkaptana su lako zapaljive i stvaraju sa zrakom eksplozivnu smjesu težu od zraka. Na običnoj temperaturi brzo hidroliziraju uz oslobađanje vodikova disulfida i odgovarajućeg alkohola. U plinovitom stanju djeluju iritirajuće na oči i dišne putove.