Preskočite na glavni sadržaj
Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na: 
 1. sprječavanje nastanka otpada,
 2. priprema za ponovnu uporabu,
 3. recikliranje,
 4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i
 5. zbrinjavanje otpada.
Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i bez uporabe postupaka i/ili načina koji bi mogli štetiti okolišu, a posebice kako bi se izbjeglo:
 • rizik onečišćenja: mora, voda, tla i zraka,
 • pojava buke,
 • pojava neugodnih mirisa,
 • ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta,
 • štetan utjecaj na područja kulturnopovijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti,
 • nastajanje eksplozije ili požara.