Preskočite na glavni sadržaj
Čišćenje divljih odlagališta

Čišćenje divljih odlagališta

Savjet građanima:

Ukoliko svoj stari štednjak (perilicu za rublje i sl.) ili dio starog namještaja želite zamijeniti novim, a još je upotrebiv, poklonite ga nekome. Time ćete učiniti dobro djelo te istodobno produljiti «životni» vijek tog proizvoda. Ako iz nekog razloga ne želite tako postupiti ili je predmet u neispravnom stanju, a popravak preskup, odložite ga u reciklažno dvorište ili pričekajte odvoz glomaznog otpada na zahtjev. Nipošto ga ne odbacujte u prirodu. Time ćete sačuvati okoliš i ljudsko zdravlje te novac potreban za uklanjanje neodgovorno odbačenog otpada. Jer, sve se vraća, sve se plaća.


Količina otpada u tonama skupljena na divljim odlagalištima na području grada Zagreba u razdoblju od 2018. do 2021. godine