Preskočite na glavni sadržaj
Istraživanje brojnosti, godišnje dinamike te dnevnih i sezonskih kretanja ptica koje se hrane na odlagalištu otpada Prudinec kod Jakuševca provodi se od 2001. godine.

Cilj projekta je utvrditi koje su vrste ptica i u kojem broju prisutne na odlagalištu otpada Prudinec, kao i godišnju dinamiku i kretanje najbrojnijih vrsta ptica koje potencijalno mogu imati veći utjecaj na zdravlje ljudi i kvalitetu okoliša u Zagrebu i njegovoj okolici.

Od 2012. godine Centar za peradarstvo, Hrvatskog veterinarskog instituta, osim istraživanja brojnosti, godišnje dinamike te dnevnih i sezonskih kretanja ptica, provodi i projekt istraživanja influence ptica i bakterija roda Salmonella na galebovima koji se hrane na odlagalištu otpada Prudinec u Jakuševcu.