Preskočite na glavni sadržaj
31.12.2019.
Temeljem odredbi Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom struktura cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada sadrži
20.12.2019.
To je nastavak kontinuiranih edukacija putem javnih edukativnih tribina po mjesnim odborima Grada Zagreba, s naglaskom na komunikaciju s našim korisnicima usluga na mjestima većih okupljanja kao što su gradske tržnice, parkovi, trgovi, a sada i kroz suradnju s trgovačkim centrima.