Preskočite na glavni sadržaj

Povijest podružnice

Odredba iz najstarijeg i do danas sačuvanog gradskog propisa (Statuta) vezanog za brigu o urednosti i čistoći gradskih ulica koji potječe iz 1425. godine, a objavilo ga je Poglavarstvo zagrebačkog Gradeca:
'Neka se ni jedan čovjek ne usudi ni na koji način baciti ili ukopavati na gradskim ulicama smeće, pučki zvano smeti, koje je pomeo u kući ili vodu od pranja suđa, ili drugu nečistoću, osobito pepeo, pučki zvan perilo ili poplati. Neka se ne usude činiti ni na koji način. A oni koji to učine, neka prvi put plate globu od šezdeset denara, drugi put tri pense (120 denara), a treći put neka pretrpe veću kaznu.'

Korijeni gradskog poduzeća zaduženog za skupljanje smeća i čišćenje grada, datiraju od 1923. godine, kada odvoz gradskog smeća prelazi pod upravu Gradske ekonomije. Ista je s radom otpočela 1915. godine, a 1919. godine prerasla je u samostalno gradsko poljoprivredno poduzeće smješteno na gradskom posjedu na ¨Kajzerici¨. Godine 1924. Gradska ekonomija prvi put sastavlja svoju bilancu, koja se dodaje bilanci Gradskog poglavarstva, s bilancama ostalih gradskih poduzeća.

Brigu o komunalnoj higijeni Zagreba vodila je do 1947. godine Gradska uprava, a 1947. godine formirano je komunalno poduzeće ¨ČISTOĆA¨ - ZAGREB. Zatim poduzeće prelazi u ustanovu, a tijekom 1953. godine ima status ustanove sa samostalnim financiranjem. Ovdje treba istaći da je u isto vrijeme formirano poduzeće ¨CESTA¨, također kao ustanova sa samostalnim financiranjem, a obavljala je dio sadašnje naše djelatnosti koja se sastojala u pranju, poljevanju i pometanju javnih prometnih površina.
 
Poduzeće je upisano u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Zagrebu 23.07.1956., a upis o konstituiranju 10.12.1966. godine. Od tada je puni naziv poduzeća glasio: ¨ČISTOĆA¨, KOMUNALNO PODUZEĆE GRADA I ODVOZ OTPADAKA U ZAGREBU.

Komunalno poduzeće ¨ČISTOĆA¨-ZAGREB udruženo je u razdoblju od 1.1.1976. do 30.06.1980. godine u Radnu organizaciju ¨VODOVOD-KANALIZACIJA-ČISTOĆA¨, kao OOUR ¨ČISTOĆA¨, da bi od 1.7.1980. godine poslovalo kao KOMUNALNA RADNA ORGANIZACIJA ¨ČISTOĆA¨-ZAGREB.

Od 25.04.1990. godine na osnovi odluke Skupštine Grada Zagreba kao osnivača, ¨ČISTOĆA¨, poduzeće s p.o. – ZAGREB posluje kao javno poduzeće.

Početkom 2001. godine odlukom Skupštine Grada Zagreba, Čistoći se pripajaju gradska poduzeća ¨ZGO, gospodarenje otpadom i zaštita okoliša¨ d.o.o. i  T.D. ¨ Prigorac¨ te se time proširuju i djelatnosti tvrtke.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 3. srpnja 2006.g. TD Čistoća d.o.o. pripojeno je GRADSKOM KOMUNALNOM GOSPODARSTVU d.o.o. iz Zagreba i od tada posluje kao njegova podružnica.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 2.siječnja 2007.g. Čistoća posluje u sklopu Zagrebačkog holdinga d.o.o. kao njegova podružnica.